Mr. Takashi Nakamura, NTT DoCoMo, Japan


Prof. Kyunghan Lee, SNU, KoreaProf. Tzong-Lin Wu, NTU, Taiwan


Prof. Tony Quek, SUTD, SingaporeDr. Wen Tong, Wireless Network, Huawei Technologies Co.